“Lab leak teorien”- Kan koronaviruset ha kommet ut fra ett laberatorie?

Pixabay, forbes

Coronapendemien startet i Wuhan i China. Men i motsetning til andre pandemier, så blir vi gitt inntrykk av at det har vært veldig vanskelig å spore opprinnelsen til viruset, og denne “pasient zero.”

Jeg lurer litt på om opprinnelsen til viruset virkelig ikke vites over halvannet år etter pademiets start, eller om noe av ulike årsaker blir hemmeligholdt. Og jeg lurer på hvorfor det ikke er blitt gitt mer fokus og ressurser på å finne kilden til pandemien, og det å kunne diskutere de ulike alernativene høyt. Spesielt når det er lagt så mye ressurser og planer i vaksinering.

Hvorfor er det viktig å vite opprinnelsen til coronapandemien?

Opprinnelsen til ett virus vil kunne ha litt å si for å vite hvordan ett virus vil oppføre seg, noe som logisk nok kan være essensielt i utformingen av en best mulig plan for å få bukt med viruset. Dette vil jo tenkes at også i en viss grad kunne ha påvirket hvordan vaksiner vil virke, spesielt med tanke på dette med å prøve å tenke i forkant av ulike muteringer. Nå virker det heldigvis til at det er en viss kontroll på pandemiutviklingen i Norge og at vaksinen stort sett har noe effekt på alle mutasjoner. Så det er ett håp om at vaksinene vi har nå vil fungere. Men jeg bare stiller spørsmål likevel.

To hovedteorier rundt virusets opphav

Det har lenge rådet to hovedteorier rundt virusets opprinnelse. Den ene er at viruset ble utviklet gjennom ett våtmaket i Wuhan. Og den andre teorien er at viruset kom fra (slapp ut fra) ett forskningslabatorie i Wuhan, der de forsket på nettopp viruser som dette. Også kalt  The Lab leak theory.”

Den første teorien har desidert vært den som har vært mest innafor å diskutere høyt, uten at det er blitt funnet noen beviser for at viruset startet på dette våtmarkedet. Mens den andre teorien lenge har vært tabu å diskutere. Ja, ser dere for dere noen av våre politikere diskutere dette alternativet høyt og ærlig? Lab-teorien ble raskt stemplet som konspiratorisk, og saklige diskusjoner rundt dette alternativet til pandemiens opphav ble etterhvert ofte sensurert på facebook og twitter.

Fauci, forbes

Hvorfor har det vært mer fokus på “lab-teorien” de siste dagene?

Det er blitt lekket flere tusen e-mailer fra Anthony Fauci nylig, noe som har ført til at debatten rundt lab-teorien har blusset opp igjen. Jeg har ikke sett mye skriblerier i norsk media om dette, men jeg har mest sett og lest det fra utenlansk presse, og synest det burde kommet mer frem.

En av e-mailene som er blitt dratt frem i forhold til Lab-teorien er denne;

“I just wanted to say a personal thank you on behalf of our staff and collaborators, for publicly standing up and stating that the scientific evidence supports a natural origin for COVID-19 from a bat-to-human spillover, not a lab release from the Wuhan Institute of Virology,”

Daszak, som er en helsetopp med bånd til Wuhan Institute of Virology, skrev den mailen til Fauci etter en av Faucis pressekonferanser i det White House der han avviste “lab leak”-teorien som alternativ. –Kilde

Fauci blir i klippet under grillet hardt av senator Kennedy, som jeg syntes senatoren gjorde en veldig bra jobb. Hvis dere ikke gidder se hele klippet anbefaler jeg å se fra 3.50 og litt utover. Jeg applauderer senator Kennedy her for spørsmålene. Og dette blir jo ett spennende cirkus fremover.

Spørsmålet rundt troverdigheten rundt om WHO vil finne og dele sannheten til opphavet rundt pandemiet er vel nærmest ikke eksisterende dersom sannheten kan få konsekvenser. Flere har lenge gått ut med skepsis til WHO, også tidligere president Donald Trump. Ja, jeg uttalte selv før valget at det omtrent var den éneste grunnen til at jeg kunne tenke meg Trump videre; at han var eneste som gikk imot strømmen og pratet høyt og handlet rundt WHO og enkelte spørsmål rundt virusets opphav.

Tidligere CDC-sjef tror viruset kommer fra laberatoriet i Wuhan.

CDCs (Center for disease control and prevention) tidligere sjef Robert R. Redfield stod nettopp frem offentlig med at han mener virusets opprinnelse kommer fra laberatoriet i Wuhan. Han var veldig forsiktig i sin formidling. Men denne mannen var altså sjef for CDC fra 2018-2021, og når pandemien brøt ut.

“Dr Robert Redfield, who led the Centers for Disease Control and Prevention during the Trump administration, told Vanity Fair that he received death threats from fellow scientists when he backed the Wuhan lab leak theory last spring.”Bbc news.

Hvordan oppfører “vanligvis” ett virus seg med opphav i naturen?

Det har oppgjennom historien vært mange tilfeller med virussmitte fra dyr til menneske, og der viruset så har smittet fra ett menneske til menneske. Det er også naturlig at virus gradvis muterer, men da blir det vanligvis svakere og svakere.

Coronaviruset oppfører seg muligens litt annerles enn flertallet av andre virus og sesongsmitter. Corona har smittet rekordraskt, smittet veldig lett, og har mutert rekordraskt. Det smitter lettere inne enn ute. Og viruset er jo også veldig lite og lett, noe som også er én naturlig grunn til at det smitter så raskt.

Når det er sagt oppfører virus seg alltid litt ulikt, så det er ikke uvanlig at man ikke vil se helt hvordan ett nytt virus vil utvikle seg. Men det er litt uvanlig at virus som blir hissigere og at man kan bli sykere av mutasjonene. For som sagt blir oftest virus mildere og mildere når det muterer.

Det kan også nevnes at selv om ett virus eventuelt eksperimenteres med på ett laberatorie, kan jo man på en måte si at utgangspunktet de forsker på ofte likevel er “naturlig.” For de henter jo ofte det de forsker på fra naturen. Men så er jo selve eksperimenteringen kanskje ikke så naturlig, og hvor raskt det “formerer seg”fra start hvis det kommer på avveie.

Her er ett intervju med evolusjonsbiologene Heather Heying og Bred Weinstein (HBO produsert), og deres meninger rundt virusets opphav og “Lab-teorien.”

Vår ytringsfrihet og sensurering

Til slutt må jeg bare ta med noen tanker om ytringsfrihet, selv om innlegget begynner å bli i lengste laget. For jeg synest det er uheldig med tanke på ytringssfriheten at de største sosiale medieplattformene hindrer det å kunne ha en diskusjon rundt virusets opprinnelse. Det å sensuere én mening over den andre på den måten, vil kunne tale for maktmissbruk.

Jeg er selv for at meninger som direkte oppfordrer til vold o.l på sosiale blir sensurert og det som er av kriminell art. Men jeg lurer her på hvem som bestemmer at noe er en konspirasjonsteori. Sålenge det ikke er noen beviser i “teorien om våtmarkedet,” så er vel det like konspiratorisk ut fra definisjonen? Så taler ikke dette for at  noens mektiges egeninteresser her spiller en rolle? Og at én mening sensureres i en debatt burde aldri godtas hvis man står for verdier som ytringsfrihet og demokrati.

Jeg synest også det er rart at det legges STORE ressurser i vaksiner uten å virke så opptatt av om viruset er naturlig eller kommer fra ett laberatorie.  Men jeg skal evt ta mer om det i ett annet innlegg rundt vaksine-leverandørene og legemiddelverket og corona. Dette opplegget er jo uansett helt topp for de som tjener enormt på dette.

For å oppsummere litt til slutt. Jeg kan ikke si hvorvidt virusets opphav startet på ett våtmarket eller på ett laberatorie. Jeg vet jo ikke. Men det burde være greit å diskutere alternativene høyt. Jeg håper at sannheten om opphavet kommer frem etterhvert. Og jeg synest ikke lab-teorien burde bli sensurert, eller kalt konspiratorisk ettersom det er flere ting som peker i den retningen. Det burde være åpenhet for ulike alternativer, og så får vi håpe de finner opphavet og at sannheten kommer frem. For det er jo også litt grei kunnskap for å kunne forhindre eventuelle andre pandemier. (Som vi håper aldri vil skje),

Har du noen tanker rundt dette med virusets opprinnelse?

4 kommentarer
  1. Da jeg først fikk vite om at viruset skulle være menneskeskapt, eventuelt modifisert til å gå på mennesker, så tenkte jeg at dette hørtes alt for drøyt ut til at jeg kan ta det på alvor uten at det finnes noe håndfaste bevis. Dessuten var det noen som hevdet det var kina som sto bak for å ‘ta’ USA (og vesten), mens andre hevdet det var omvendt.. Jeg konkluderte med at det iallfall var lite sannsynlig at Kinesiske myndigheter sto bak. Når de har jobbet som et helvete i årevis for endelig å være i ferd med å kravle seg ut av u-landsumpen, så gir det ingen mening å ‘kukke’ til internasjonalt nå. De er jo avhengig av handelsforbindelser for få kroner i statskassa, samt å få kjøpt det de selv ikke har annenstedsfra! Så at de skal igangsette noe som også innebærer stengte bedrifter i eget land i tillegg til å bli uglesett av omverdenen, gav ingen mening da, -og gjør det heller ikke nå..
   Ei heller kjøper jeg at et virus går rett fra flaggermus til en så evolusjonsmessig distansert art som mennesket just like that. For vårt vedkommende, er dette ‘forbeholdt våre nærmeste slektninger blant primatene. – Og selv der 98,6% av genetikken er identisk, -altså mellom sjimpanse og menneske, tilhører det faktisk sjeldenhetene at smitte overføres mellom arter. Så om dette her i utgangspunktet kommer fra flaggermus, så er det logisk sett, nødt til å være mikset og trikset med for å kunne gå på oss..
   Og det er her det blir interessant, for nå har det jo unektelig fremkommet opplysninger om at det er et eksperimentelt virus som er kommet på avveie. – Og da dukker det jo opp en haug av spm! – Er det uhell eller sabotasje? Og hvis uhell; Hvordan i granskauen klarer man å klumse det til sånn at innholdet i disse labrørene kommer utenfor laben, i det man behandler slikt iført disse hvite romdraltlignende dressene som aldri forlater lokalet? – Og om sabotasje; Hvem, for ikke snakke om hvorfor??
   For mitt vedkommende, så lurer jeg i grunnen mest på hva som er hensikten med eksperimenter som går ut på å gjøre virus fra andre arter overførbare til mennesker kan være, for det er jo åpenbart ikke noe nobelt, iallfall! – Og dersom dette er tilfelle med C19, så tør jeg ikke engang begynne å spekulere i hva annet sykdomsfaenskap de driver å mygler med i labbene rundt om!..

   1. Du har mange gode poenger. Jeg vet ikke om jeg tror at viruset er spredt med intensjon om “å ta noen.” Det hadde såfall vært drøyt. Men det er jo drøyt allerede.. Men ja, det er ett godt spørsmål hva de gjør på disse laberatoriene, og hvor god sikkerheten er mot lekasje. Og jeg tror det kan være endel hemmelighold og bortforklaringer for å unngå konsekvenser. Det er en youtubekanal som går nokså hardt ut med kritiske spørsmål rundt mye forskjellig, og de viste hvor slike laberatorier er. https://www.youtube.com/watch?v=jM-Xkn15pYs Sett bort fra at kanalen klarte å sette teksten Norge på Sverige som ikke var så tillittsvekkende, så virker det til at de sier mye klokt som er faktasjekket. Har dobbelsjekket noe de formidlet der tidligere idag som stemte, enda så drøyt det var. Ja, jeg lurer også på hensikten, og det etiske rundt det. Og jeg lurer på hvem pasient null var. Håper sannheten kommer frem uansett hva det er. Men mange tviholder på uttalelser som at det ikke kan stamme fra ett laberatorie. Men de har jo ikke beviser for det de sier. Og jeg forstår ikke hvorfor WHO får ha noe som helst å gjøre med det å finne opprinnelsen. Det burde vært uavhengige forskere, og også fra andre land enn opprinnelseslandet til viruset. Det burde vel vært en selvfølge.

    1. Enig. Om jeg ikke kan gi noen sannsynlighetsvurdering over hva som kan ha skjedd, og hvem som eventuelt har gjort hva og hvorfor, så er det iallfall åpenbart at her er det mye som skurrer!..
     – Å få meg til å tro at viruset skal ha gått direkte fra flaggermus til menneske just like tbat, kan de iallfall bare glemme, for det skjer bare ikke. Jeg mener.. Når en overgang mellom sjimpanse og menneske, hvor forskjellen kun er skarve 1,4%, tilhører skjeldenhetene, så er jeg faktisk 100% sikker på at flaggermus -> menneske er stein hakke umulig *hehe*

     1. Jeg synest noe av det som skurrer mest for min del (ettersom jeg ikke skal uttale meg for mye om biologi) er at flere avfeier lab-teorien med at den er helt usannsynlig, uten å komme med forklaring på hvorfor de mener teorien er usannsynlig. (Ja, vi skjønner jo hvorfor) Men de vil trekke frem en annen teori som ikke blir funnet beviser for. Jeg vil si at det er forskerne på feltet vi bør høre på, ikke myndigheter som jeg misstenker at styres av egeninteresser her.

  Legg igjen en kommentar

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg