Hvilken “hjelpsomhets- kategori” er du i?

Jeg synest at dette sitatet er helt nydelig, og jeg er helt enig med Audrey Hepburn. Og jeg har også tenkt litt videre på dette med å være hjelpsom mot andre og å ha “to hender”. Og jeg har kommet frem til at man grovt sett kan dele mennesker inn i 3 kategorier:

Kategori 1. En hand utover, og den andre handen innover.

Kategori 1 er der Audrey Hepburn sitatet passer inn i. Og jeg tror at sunne og friske mennesker i større grad vil kunne passe inn under denne kategorien, for de er gjerne flinkere til å balansere både det å ta vare på seg selv og sine egne grenser, OG strekke ut en hand til de som trenger det. I tillegg så tror jeg at både personlighet, grad av empati, oppdragelse og oppvektmiljø spiller inn på hvordan vi blir på dette med hjelpsomhet mot andre og evne til å hjelpe seg selv/være god mot seg selv.

Kategori 2. To hender innover mot seg selv.

Den andre kategorien er de menneskene som har to hender innover mot seg selv. Disse menneskene bruker stort sett all sin tid og energi på seg selv eller sine, og har ikke vansker med ordet nei. De sier nei ofte, og spesielt til ting som de ikke ser gagner dem selv eller tilfører dem noe personlig.

Noen ville kanskje brukt ord som litt selvsentrert om folk som passer godt inn i denne kategorien. Men jeg tror flere i denne gruppen selv ville satt seg i kategori 1, men unskylder med alt annet enn at det er en prioritering og at “handling teller.” Det er ellers svært vanlig i samfunnet at mange er travle med sitt, eller ønsker å se først om noe annet dukker opp. For det er ett travelt samfunn der “alle er ansvarlige for sin egen lykke,” og der “noen andre sikker kan hjelpe.”

Noen mennesker vil også se på det å hjelpe med en bestemt ting som en byttehandel der de forventer noe direkte i retur. Og noen få mennesker vil også bruke hjelpekvoten som en selektiv prosess etter hva som gagner en, og der den hjelpsomme gesten forhåpentligvis blir spredd i sosiale medier så alle ser det.

Kategori 3. To hender utover mot andre

Kategori 3 er de som har to hender utover. Disse menneskene gir gjerne mye av seg selv, og kan være veldig snille og empatiske, men de kan være litt dårlige til å ta vare på seg selv og hjelpe seg selv. De sier ofte ja til å hjelpe andre på flekken, men de kan slite selv med å spørre om hjelp hvis de selv trenger det. Og så er det noen som i motsetning til kategorien over ikke klarer å si ordet nei, kan ha dårlig grensesetting og egenkjærlighet, og kan lett bli missbrukt av andre.

Til slutt vil jeg tilføye at jeg i denne inndelingen ikke har tatt med de menneskene som pga sykdom eller andre gode grunner ikke klarer å være like til stede for andre selv om de gjerne vil m.m. Og dette er bare filosofier og forenklinger av noe som selvsagt er langt mer komplekst. Og jeg vil også si at det er mulig for folk som er i kategori 2 og 3 og jobbe seg opp mot å havne i kategori 1. Men ingen endring skjer av seg selv, og det krever også litt selvinnsikt. Og jeg tenker at det å være hjelpsom i ett vennskap bør skje uten å forvente noe tilbake, og at det ellers må være en balanse. Eller hva tenker du?

 

Hvilken kategori er du i?

0 kommentarer

Siste innlegg