Hvor langt skal man strekke strikken iforhold til koronapass?

Unsplash, brookecagle

Jeg tenkte bare å komme med noen tanker rundt tematikken “koronapass,” og ulike spørsmål jeg har knyttet opp mot det. – Og gjerne kom med dine meninger, og hvorvidt du er for eller imot koronapass- eller noe midt imellom..

Når koronapass ble introdusert som ett “tiltak” tenkte jeg at det mulig var “innafor” dersom det kun var ett midlertidig tiltak. Og dersom det kun gjaldt utenlandsreiser og svært store arrangementer, som festivaler og rockekonsert med store menneskemengder. For kanskje det kunne være en midlertidig løsning frem til flere folk var vaksinerte, og til å hjelpe med å redusere smitte på tvers av landegrenser. Det var ikke det at jeg var fri for skepsis, men jeg håpet det bare var ett midlertidig virkemiddel som først og fremst beskyttet grensen.

Men jeg må si at dette med koronapass virker til å begynne å ta av…..! Ikke så mye her til lands enda, men flere steder i verden utvider koronaservikater seg nå til å gjelde å både kino, kafeer, resturant, ta buss osv.. Her er for eksempel en nyhetsoverskrift fra iforgårs;

Jeg sier ellers som den britiske kvinnen på videoen over; “Hvor langt vil dette gå?”

Dette med innføringen av koronapass er gjort så sneaky og gradvis, og stadig er det grenseflytting av hvor inngripende “tiltakene” er. Nå som det er stort fokus på deltavarianten tror jeg mange er så redde for det at de synest koronapass er greit og ønskelig. Men det er “én ting” om dette kun skal vare til deltabølgen er over. Likevel inngripende. Men det er en annen ting om dette er slik samfunnet skal være i årevis. Og jeg synest det hadde stilt seg litt annerldes om vaksinerte ikke kunne smitte andre, og dersom vaksinen var hundre prosent effektiv, slik at det var midlertidig for å bli kvitt pandemien. Men man vet ikke engang per idag om vaksinerte utgjør en mindre trussel forhold til videresmitte enn uvaksinerte. Og å kunne hindre andre menneskers frihet i så stor grad er, for å repitere meg selv, uansett om man ser det som nyttig ekstremt inngripende.

Photo by DJ Johnson on Unsplash

Å være fullvasinert per definisjon

Jeg har ellers tenkt litt på dette med å være “fullvaksinert,” iforhold til det med å få vaksinepass. For per idag vil det være fullvaksinert si å ha to doser med koronavaksine. Men én ting jeg har lurt litt på der, er om kravet til å være “fullvaksinert” etterhvert vil bli forflyttet? Hva tror dere? Vil man måtte fornye doser jevnlig for å beholde ett gyldig koronaserfikat? Vil fullvaksinert etterhvert si tre doser? For effekten av vaksinen vil jo sannsynligvis synke med tiden, og viruset vil som vi alle vet mutere..

Tilbake til normalen når alle er vaksinert?

For ett års tid siden ble man henspeilet at samfunnet ville gå mer mot “normalen” når bare “alle ble fullvaksinert”. Og jeg tror mange på denne tiden ifjor trodde de ville kunne leve “mer som normalt” når de fikk vaksinen, og flest mulig ble vaksinert. Og mange trodde nok vaksinen gav tilnærmet hundre prosent beskyttelse, og handlet om én vaksinedose. Men fullvaksinerte blir idag, ett år senere, anbefalt mange av de samme tiltakene og retningslinjene som uvaksinerte. -Som å fortsette å bruke munnbind, og de kan få korona, og de kan smitte videre. Så vaksinerte er ikke fullbeskyttet, selv om vaksinen sies å gi beskyttelse (litt mindre mot delta), og effekt på å redusere alvorlig sykdomsforløp. Men mye data er ikke klar enda..

Den eneste og beste strategien?

Jeg vet at dette er forferdelig tabu, så håper ingen skyter meg. Men jeg lurer på om vaksinene man har per idag virker effektivt nok til å gjøre endringen som må til for å nå dit vi ønsker. Og jeg er usikker på om vaksinasjonsprogrammet går raskt nok på verdensbasis til å klare å stoppe spredning og mutasjoner, før man er back to streetch. Jeg synest det er lite debatt rundt dette som offentlig diskuteres uten å bli sensurert. Hva tenker dere?

Nå tror jeg ikke det blir så mye vakter på cafeer 😉 Photo by Mika Baumeister on Unsplash

“Oss og dem”

En annen ting når det gjelder vaksinepass, er at dette vil kunne skape ett skille i befolkningen blant “de gode” samfunnsborgerne og de “andre” som da mister goder og rettigheter. Og jeg har lest om flere som ymter om at ulike vaksinevalg og meninger til og med splitter vennegjenger. Og jeg tror media og samfunnets holdninger påvirker mye.

Koronapass og helse

Jeg har ellers lurt litt på hvordan ett samfunn med vaksinepass vil kunne påvirke helsen til befolkningen hvis dette blir “standarden.” Både stresset med å vise vaksineplass alle steder, og konsekvensene for de som ikke har vaksinepass. Den sistnevnte gruppen blir jo avstengt fra mye sosial aktivitet, og blir nesten en “andrerangsborgere.” Og hvordan vil det prege de uten vaksinepass sin helse? Mer isolasjon? Depresjoner?

“Presse” de unge til å vaksineres?

Jeg lurer ellers på hvorvidt det er riktig å hindre friske 20 -åringer i å fortsette på skolen hvis de ikke blir vaksinert, (debatt i England nå) eller å nekte unge mennesker, som i 1,5 år har tatt en rimelig god støyt for ANDRES del, å gå på kafe med venner, trene på treningsenter, ta buss og å gå på nattklubb?  Er det etisk innafor å “presse” alle til å ta en vaksine som er i en testfase for å kunne få lov å bli med i det sosiale livet, for en sykdom de færreste i den aldersgruppen blir alvorlig syk av? For det er jo press når konsekvensene av å ikke vaksineres blir så store. Og unge mennesker er jo ekstra sårbare for å falle utenfor..

Photo by javier trueba on Unsplash

Kun vaksinemotstandere som ikke har koronapass?

Jeg tror at mange tenker at dersom noen mister goder, så er det hver og en sitt eget valg. For det er det “riktige” å ta vaksinen å bidra til felleskapet, og det er tryggest at uvaksinerte ikke menger seg med vaksinerte.

Men hva med de som ikke kan ta vaksinen på grunn av allergier, immunreaksjoner eller pågående behandling? Hva med de som er unge og ikke blir tilbudt vaksine nå? Hva med de som tok én dose med vaksine, men reagerte på vaksinen og ikke tørr ta flere doser pga det? Eller hva med de som tok første dose AstraZeneca, men ikke tørr å ta andre dose eller å mikse ulike vaksiner? Er det riktig at disse menneskene, og andre uten vaksine skal hindres i å få dra på ferie, ikke kunne få studere, (England) ikke kunne gå på kafe (Frankrike), miste jobben (USA) eller ikke få ta buss til jobb? Og hvor lenge skal de såfall kunne hindres i dette? Og vil det ha så stor effekt at det vil veie opp for det negative?

Jeg tror det er viktig å diskutere hva som vil bli konsekvensene av vaksinepass og lock downs, og hva som er konsekvensene uten. For er det ett samfunnet med koronapass vi vil ha fremover? Er det i det hele tatt innafor at myndighetene kan pålegge noe så inngripende? Gir koronapass egentlig “mer frihet”? Hvor går grensen for hva man kan pålegge folk å ha vaksinepass på? Og hvor lenge skal ordningen med koronapass vare?

Så hvor går din grense til når strikken tøyes for langt med koronapass?

Kritiske koronarelaterte spørsmål

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Jeg har så mange kritiske koronarelaterte spørsmål at jeg tror jeg eventuelt må dele opp i flere innlegg. Men her kommer noen tanker herfra..

1. Hvorfor vaksinerer man de som har hatt korona? Jeg lurer på hvorfor de som har hatt korona egentlig skal vaksineres? Det gir ingen mening? De som har hatt korona har jo allerede bedre immunitet enn det vaksinen gir. Og vaksinen er basert på antistoffer hos folk som har hatt covid. Hovedargumentet jeg har hørt angående vaksinering av folk som har hatt korona, er at “man ikke vet hvor lenge den immuniteten varer.” Man vet jo heller ikke hvor lenge vaksinen har effekt, og hvor god effekt? Ja, man vet jo ikke så mye om noe.. Men hvorfor venter man ikke med å gi de som har hatt korona vaksinen til man vet at det er nødvendig? Eller måler antistoffene? Det er ellers nok av mennesker i verden som er i risikogrupper, men står uten vaksinetilbud.

2. Ikke nødvendig å loggføre bivirkninger av vaksinen hos OSHA før i 2022?? Dette var en god måte å redusere bivikningslisten på, hehe. “To make the bennefits bigger than risk.” Jeg har vært inne på Osha å lest selv, så vet kilden på videoen under er riktig. Men jeg kan ikke si at jeg er sikker på at jeg skjønte det hundre prosent. Hvordan tokler dere det? Jjeg synest det er sykt dersom de ikke er pliktige til å karlegge og rappotere bivirkninger.

3. Freedom of speach? Er ytringsfrihet snart bare er ett fint ord på papiret? Det vil ofte finnes en majoritet og en minoritet av meningsytinger. Men hvordan kan man kalle seg ett demokrati med “freedom of speach,” dersom man blokkerer og sensurerer meningene til minoriteter, kritikerere eller de som bare er uenige? -Selv endel informasjon bygget på vitenskap og forskning blir blokkert, sensuert og kallet “missinformasjon” på store sosiale medieplattformer. Noe som også er litt ironisk når det er så mye missinformasjon som går gjennom raderen. Det er jo viktigere enn noen gang å kunne ha en åpen debatt. Svevende konspirasjonsteorier er én ting, det tror jeg de fleste selv klarer å sile ut at er “på bærtur.” Og det som er bevist feil, kan gjerne kalles missinformasjon. Men utover det blir det “diktaturisk” å bare tillate noen bestemte politiske meninger.

4. Cansel culture. Dette punktet henger sammen med det forrige. Men jeg tror endel mennesker idag er litt redde for å uttrykke meningen sin, dersom den ikke samsvarer hundre prosent med “den riktige meningen.” -Dette kan både være privatpersonener og proffesjonelle fagpersoner. Og jeg vet at flere leger, forskere og fageksperter ikke tørr å prate ærlig hva de tenker i frykt av konsekvenser og “sosial avstraffelse.” – Som innen noen fagmiljøer i enkelte land kan være å miste jobben, miste troverdighet, miste sitt gode rykte, bli fryst ut av mijøet, få crazystempel eller konspirasjonsstempel. Én ting er dem som er konspirasjonsteoretiske. Men ordet konspirasjonsteori blir i mitt syn også missbrukt, og virker også noen ganger til å bli brukt når forskere viser til vitenskap som utfordrer gjeldende tenkning om situasjonen og andre hjelpemidler. Og det blir frytelig kontrollerende.

Har du noen svar eller tanker på disse spørsmålene?

Har du noen koronarelaterte spørsmål selv?

Korona-informasjon som endres dag for dag..

Informasjonen rundt enkelte korona-temaer, endres endel fra dag til dag, og mellom ulike nyhetssider. Og dette med hvor godt “beskyttelsesprosenten” til vaksinen “holder seg” seg er étt eksempel på tema som skrives mye ulikt om for tiden.

Jeg må si at jeg har forståelse for at informasjon kan endres -fordi mye er for tidlig å slå fast med sikkerhet per idag. Vi forsker jo mens vi går her.. Og kunnskap vil jo endres etterhvert som man får mer tid til å forske på.

Men det er likevel ikke alltid så lett å henge med på ukentlige eller daglige skriverier som varierer så veldig..

Én dag sier nyhetene at vaksineeffekten har falt 30 prosent på kun én måned. Uka etter sier nyhetene at pfzifer mulig gir livslang effekt. Og det siste jeg leste var at vaksinen har 83 prosent i beskyttelsesprosent nå. Osv osv. Det var bare noen av veldig mange eksempler (men det var de jeg hadde screenshoot på);

Når dette er sagt, så er beskyttelsesprosenten BRA og viktig at blir forske på, og det er av allmenn interesse. Det beste er jo at beskyttelsesprosenten er høy og varig, og at vaksinerte slipper å sette flere vaksinedoser enn nødvendig -Og nå ser det jo lysere ut med gårsdagens nyhetsoppslag enn det fra slutten av juni. (Og så blir det spennende hvilket nyhetsoppslag rundt beskyttelsesprosenten som kommer imorgen. ;))

Den av ukens nyheter som jeg aller mest håper IKKE er noe i, og at det kommer en kontramelding imorgen er denne;

Holder du tråden i alt av ulik informasjon?

Burde man tenke på sitt eget land først, eller på verden samlet?

Who har gått ut å kritisert vestlige land for “vaksinenasjonalisme.”  De mener at det er feil at mange i-land nå ønsker å starte å vaksinere yngre tenåringer og barn, som ikke er i særlig risiko for å bli syke.-Samtidig som mange andre land ikke engang har nok vaksiner til å vaksinere de i risikogruppe eller sykepleierne. Og flere land sliter veldig for tiden, og pandemien er litt ute av kontroll enkelte steder.

Hva er deres mening om dette? Selv synest jeg man burde se litt på pandemien i helhet, ettersom det er en global pandemi. Og jeg synest man burde være “solidariske” og prioritert sykepleiere i uland før de under 18.. (Og som en bonus få litt mer dokumentasjon på vaksinen ift barn). Men det er sikkert mange ulike meninger på dette.

WHO sier også at det kan bli ett problem med mutasjoner dersom vi ikke får slutt på spredningen der det er verst. -Og da vil uansett i-landa få ett stort problem med at vaksinen de bruker kanskje plutselig ikke virker lenger.. For vaksinene er ikke like effektive på nye mutasjoner.. Og vi gjør oss selv muligens bare en bjørnetjeneste med å kun “sette oss selv først?”  Det er altså litt slik;

Hva er din mening?

Er det ett tillittsspørsmål?

Norge ligger helt på topp i Europa når det gjelder å være positive til koronavaksinen. 

I en undersøkelse svarte hele 90 prosent av nordmenn at de ville ta vaksinen. Mens tallene var mye lavere for mange andre land.

To av landene med mest vaksineskepsis er USA og Russland. I USA sier 20 prosent at de aldri vil ta vaksine, mens 7 prosent er usikre.

I Russland er vaksineskepsisen langt høyere enn i USA. For langt over halvparten av russerne er skeptiske til å ta den russiske vaksinen, og kun rundt 15 prosent av den russiske befolkningen er vaksinert sålangt.

På bakgrunn av dette har Russland, ifølge nylige nyhetsoppslag, begynt å innføre enkelte regler og tiltak som de håper gjør til at flere vil ta vaksinen, og at de slik vil klare å få nok vaksinerte. Og de nye tiltakene kan føre til at enkelte folk kan miste jobben hvis de er uvaksinert, eller at de f.eks. ikke kan få bli servert på resurant uten vaksine enkelte steder i landet.

Pixabay, Stocksnap.

Men hva er grunnen til at nordmenn flest har vært så mye mer åpne til vaksinen enn innbyggere i mange andre land?

Er det dugnadsmentaliteten? Har vi større tillitt til myndighetene enn folk i mange andre land? Er nordmenn lydigere ovenfor bestemmelser gjort av myndighetene? Føler nordmenn på ekstra vaksinepress, og er redd for å gå imot flertallet og forventningene fra jobb og folk rundt en? Har vi mer tillitt til vaksinen, eller at den er ett tryggere alternativ enn å risikere korona? Har vi mer tillitt til vaksinestrategien og ett altrulistisk syn etter dette? Eller er noen ekstra lei av lockdowns, og å ikke kunne reise- som nordmenn ofte er priviligerte til? Eller er det andre grunner?

Noe må det hvert fall være som gjør at en så betydelig høyere andel av nordmenn har vært positive til vaksinen, og at vi topper landa i Europa med så høye tall. Og selv så holder jeg en liten knapp på at jeg hvert fall tror mange har veldig høy tillitt til myndighetene, i motsetning til flere andre land. Og at mange føler seg trygge på at de rådene som blir gitt fra myndigheter og ifra media, er råd fra de beste eksperter som “vet best”.  -Og de fleste virker til å ønske å følge rådene som blir gitt, i håp om å skjerme de utsatte best mulig, og i håp om å få gjenåpnet samfunnet raskest mulig. -Og vaksinestrategien er jo blitt presentert som beste og nesten eneste løsningen mot “normalitet”. Mens eksperter med annet syn på mulige løsninger eller innspill har ikke akkuratt fått førstesideplass i avisen siste året.. Så alt er satset på vaksinen- og å vaksinere flest mulig.

Dette med tillitt til myndighetene kan også stemme med at undersøkelsen også viste at de nordmenna som var “ikke etniske” var mer skeptiske til vaksinen. -Og da ofte kom fra land med mindre tillitt til myndigheter..

Men dersom 90 prosent av nordmenn vil ta vaksine, så antar jeg at de siste ti prosentene består av både de som ikke vil ta vaksinen, og de som er usikre på om de vil ta vaksinen. Og man vil da kunne tenke seg at det kan føre til mer vaksinepress på de ‘usikre’ når en så stor majoritet sier de vil ta vaksinen.

Jeg har ellers gjort meg en lite egen “tanke-studie” på at det er noen trekk og egenskaper som virker til å gå igjen blant flere av de som er mest positive, eller skeptiske til vaksinen og andre koronatiltak. Så det synest jeg er litt interessant.. Og jeg tror ellers at vi også kan bli påvirket av de rundt oss sine meninger, hvor man innhenter informasjon og hvordan dette prosesseres, og det store trøkket av koronaartikler som daglig serves i nyhetene.

Har du tanker om hvorfor nordmenn topper denne lista på å være positive til  å ta vaksine?

Er dette først og fremst ett tillittsspørsmål?

Burde babyer koronavaksineres?

Pixabay, pexel

 

Pzifer har som dere sikkert har hørt, begynt med testing av koronavaksiner på babyer. Og jeg tenkte bare å skrive noen av mine umiddelbare tanker rundt dette.

En liten baby (på ett par måneder) er stort sett med sine foreldre og nærmeste.

Den går ingen steder..

De pleier ikke engang å ha begynt i barnehagen på den alderen vaksine testes på.

Og jeg tenker at dersom alle andre rundt babyen er vaksinert, så er det særdeles liten sjanse for at en baby vil bli smittet og smitter videre.

Så er det nødvendig å vaksinere en baby?

Pixabay, stocksnap.

Statistisk sett er sansen for at babyer skal bli alvorlige syke er av dette viruset nærmest null.

Babyer og små barn har til nå blitt minst påvirket av viruset på det jevne.

Men hvis jeg legger godviljen til for å finne noen grunner for vaksinering,  så er det kanskje er ett par babyer som er syke, og må være i behandling, der de er ekstra sårbare.. Eller vaksinering kan gjøres som ett føre var prinsipp for viderespredning.

Men jeg lurer på om de tenker på “barnets beste” oppi dette, som de vanligvis er så opptatt av?  For babyene blir jo ekspermentert litt med for “felleskapets beste.”

Er det det beste for barna å vaksinere de? Eller er det ett spørsmål som har blitt uviktig? Er det en nødvendighet å forske på koronavaksiner til babyer på nåværende tidspunkt? Og burde man bruke rna- vaksiner på små nurk som nettopp har kommet til verden?

Jeg synest i denne sammenheng at det er litt vanskelig å ikke fokusere på hvor mye Pzifer håver inn for tiden. Og at de vil tjene enda mer om alle babyer i verden må vaksineres også.

Jeg synest det er fint at vi har fått vaksiner som virker til å fungere. Men jeg bare ser ikke helt nødvendigheten av å måtte vaksinere noen som er ett par måneder. Hvert fall ikke på nåværende tidspunkt, slik situasjonen er nå. Jeg synest også at tillitten til legemiddelverket noen ganger virker fratatt aspektet med hvor mye makt de har i dette, og hvor mye inntjening det er i det. Og selvfølgelig synest nok Pzifer det er viktig å vaksinere alle fra de er 0 år.

Hva synest du om at Pzifer har begynt å teste ut vaksiner på babyer?

Tror du det vil ha noe å si for pandemien at noen måneder gamle babyer blir vaksinert?

“Lab leak teorien”- Kan koronaviruset ha kommet ut fra ett laberatorie?

Pixabay, forbes

Coronapendemien startet i Wuhan i China. Men i motsetning til andre pandemier, så blir vi gitt inntrykk av at det har vært veldig vanskelig å spore opprinnelsen til viruset, og denne “pasient zero.”

Jeg lurer litt på om opprinnelsen til viruset virkelig ikke vites over halvannet år etter pademiets start, eller om noe av ulike årsaker blir hemmeligholdt. Og jeg lurer på hvorfor det ikke er blitt gitt mer fokus og ressurser på å finne kilden til pandemien, og det å kunne diskutere de ulike alernativene høyt. Spesielt når det er lagt så mye ressurser og planer i vaksinering.

Hvorfor er det viktig å vite opprinnelsen til coronapandemien?

Opprinnelsen til ett virus vil kunne ha litt å si for å vite hvordan ett virus vil oppføre seg, noe som logisk nok kan være essensielt i utformingen av en best mulig plan for å få bukt med viruset. Dette vil jo tenkes at også i en viss grad kunne ha påvirket hvordan vaksiner vil virke, spesielt med tanke på dette med å prøve å tenke i forkant av ulike muteringer. Nå virker det heldigvis til at det er en viss kontroll på pandemiutviklingen i Norge og at vaksinen stort sett har noe effekt på alle mutasjoner. Så det er ett håp om at vaksinene vi har nå vil fungere. Men jeg bare stiller spørsmål likevel.

To hovedteorier rundt virusets opphav

Det har lenge rådet to hovedteorier rundt virusets opprinnelse. Den ene er at viruset ble utviklet gjennom ett våtmaket i Wuhan. Og den andre teorien er at viruset kom fra (slapp ut fra) ett forskningslabatorie i Wuhan, der de forsket på nettopp viruser som dette. Også kalt  The Lab leak theory.”

Den første teorien har desidert vært den som har vært mest innafor å diskutere høyt, uten at det er blitt funnet noen beviser for at viruset startet på dette våtmarkedet. Mens den andre teorien lenge har vært tabu å diskutere. Ja, ser dere for dere noen av våre politikere diskutere dette alternativet høyt og ærlig? Lab-teorien ble raskt stemplet som konspiratorisk, og saklige diskusjoner rundt dette alternativet til pandemiens opphav ble etterhvert ofte sensurert på facebook og twitter.

Fauci, forbes

Hvorfor har det vært mer fokus på “lab-teorien” de siste dagene?

Det er blitt lekket flere tusen e-mailer fra Anthony Fauci nylig, noe som har ført til at debatten rundt lab-teorien har blusset opp igjen. Jeg har ikke sett mye skriblerier i norsk media om dette, men jeg har mest sett og lest det fra utenlansk presse, og synest det burde kommet mer frem.

En av e-mailene som er blitt dratt frem i forhold til Lab-teorien er denne;

“I just wanted to say a personal thank you on behalf of our staff and collaborators, for publicly standing up and stating that the scientific evidence supports a natural origin for COVID-19 from a bat-to-human spillover, not a lab release from the Wuhan Institute of Virology,”

Daszak, som er en helsetopp med bånd til Wuhan Institute of Virology, skrev den mailen til Fauci etter en av Faucis pressekonferanser i det White House der han avviste “lab leak”-teorien som alternativ. –Kilde

Fauci blir i klippet under grillet hardt av senator Kennedy, som jeg syntes senatoren gjorde en veldig bra jobb. Hvis dere ikke gidder se hele klippet anbefaler jeg å se fra 3.50 og litt utover. Jeg applauderer senator Kennedy her for spørsmålene. Og dette blir jo ett spennende cirkus fremover.

Spørsmålet rundt troverdigheten rundt om WHO vil finne og dele sannheten til opphavet rundt pandemiet er vel nærmest ikke eksisterende dersom sannheten kan få konsekvenser. Flere har lenge gått ut med skepsis til WHO, også tidligere president Donald Trump. Ja, jeg uttalte selv før valget at det omtrent var den éneste grunnen til at jeg kunne tenke meg Trump videre; at han var eneste som gikk imot strømmen og pratet høyt og handlet rundt WHO og enkelte spørsmål rundt virusets opphav.

Tidligere CDC-sjef tror viruset kommer fra laberatoriet i Wuhan.

CDCs (Center for disease control and prevention) tidligere sjef Robert R. Redfield stod nettopp frem offentlig med at han mener virusets opprinnelse kommer fra laberatoriet i Wuhan. Han var veldig forsiktig i sin formidling. Men denne mannen var altså sjef for CDC fra 2018-2021, og når pandemien brøt ut.

“Dr Robert Redfield, who led the Centers for Disease Control and Prevention during the Trump administration, told Vanity Fair that he received death threats from fellow scientists when he backed the Wuhan lab leak theory last spring.”Bbc news.

Hvordan oppfører “vanligvis” ett virus seg med opphav i naturen?

Det har oppgjennom historien vært mange tilfeller med virussmitte fra dyr til menneske, og der viruset så har smittet fra ett menneske til menneske. Det er også naturlig at virus gradvis muterer, men da blir det vanligvis svakere og svakere.

Coronaviruset oppfører seg muligens litt annerles enn flertallet av andre virus og sesongsmitter. Corona har smittet rekordraskt, smittet veldig lett, og har mutert rekordraskt. Det smitter lettere inne enn ute. Og viruset er jo også veldig lite og lett, noe som også er én naturlig grunn til at det smitter så raskt.

Når det er sagt oppfører virus seg alltid litt ulikt, så det er ikke uvanlig at man ikke vil se helt hvordan ett nytt virus vil utvikle seg. Men det er litt uvanlig at virus som blir hissigere og at man kan bli sykere av mutasjonene. For som sagt blir oftest virus mildere og mildere når det muterer.

Det kan også nevnes at selv om ett virus eventuelt eksperimenteres med på ett laberatorie, kan jo man på en måte si at utgangspunktet de forsker på ofte likevel er “naturlig.” For de henter jo ofte det de forsker på fra naturen. Men så er jo selve eksperimenteringen kanskje ikke så naturlig, og hvor raskt det “formerer seg”fra start hvis det kommer på avveie.

Her er ett intervju med evolusjonsbiologene Heather Heying og Bred Weinstein (HBO produsert), og deres meninger rundt virusets opphav og “Lab-teorien.”

Vår ytringsfrihet og sensurering

Til slutt må jeg bare ta med noen tanker om ytringsfrihet, selv om innlegget begynner å bli i lengste laget. For jeg synest det er uheldig med tanke på ytringssfriheten at de største sosiale medieplattformene hindrer det å kunne ha en diskusjon rundt virusets opprinnelse. Det å sensuere én mening over den andre på den måten, vil kunne tale for maktmissbruk.

Jeg er selv for at meninger som direkte oppfordrer til vold o.l på sosiale blir sensurert og det som er av kriminell art. Men jeg lurer her på hvem som bestemmer at noe er en konspirasjonsteori. Sålenge det ikke er noen beviser i “teorien om våtmarkedet,” så er vel det like konspiratorisk ut fra definisjonen? Så taler ikke dette for at  noens mektiges egeninteresser her spiller en rolle? Og at én mening sensureres i en debatt burde aldri godtas hvis man står for verdier som ytringsfrihet og demokrati.

Jeg synest også det er rart at det legges STORE ressurser i vaksiner uten å virke så opptatt av om viruset er naturlig eller kommer fra ett laberatorie.  Men jeg skal evt ta mer om det i ett annet innlegg rundt vaksine-leverandørene og legemiddelverket og corona. Dette opplegget er jo uansett helt topp for de som tjener enormt på dette.

For å oppsummere litt til slutt. Jeg kan ikke si hvorvidt virusets opphav startet på ett våtmarket eller på ett laberatorie. Jeg vet jo ikke. Men det burde være greit å diskutere alternativene høyt. Jeg håper at sannheten om opphavet kommer frem etterhvert. Og jeg synest ikke lab-teorien burde bli sensurert, eller kalt konspiratorisk ettersom det er flere ting som peker i den retningen. Det burde være åpenhet for ulike alternativer, og så får vi håpe de finner opphavet og at sannheten kommer frem. For det er jo også litt grei kunnskap for å kunne forhindre eventuelle andre pandemier. (Som vi håper aldri vil skje),

Har du noen tanker rundt dette med virusets opprinnelse?

Frigjøringsdagen. (Og koronasituasjonen..)

Pixabay

 

God formiddag! Jeg vil bare ønsker dere en fin lørdag!

Idag er det som de fleste kanskje vet frigjøringsdagen og offesiell flaggdag. En dag der man kanskje kan kjenne litt ekstra på hvor heldig man er så bor i ett fritt og demokratisk Norge, og også kan tenke litt tilbake på landsmenna som tok opp kampen for ett fritt Norge i krigstiden.

Mange nevner koronasitussjonen idag iforhold til frigjøringsdagen, og jeg er delvis enig i noe av essensen. For det er selvfølgelig viktig å passe på den demokratiske og individuelle friheten vi har, enten det gjelder om det er problemstillinger som kommer utenfra eller innenfra. – Og det er jo viktig “koronasituasjon eller ei,” det med å være litt kritisk og bruke sitt eget hode også.

Jeg har kanskje bare ikke orket å bekymre meg altfor mye om alt, og jeg har valgt å legge meg ett sted mellom å prøve å ha mest mulig tillitt, men også å ha lov å være litt skeptisk. Kanskje jeg har to tanker i hodet samtidig iblant også. Men jeg håper at det blir mindre inngripende tiltak fremover, og jeg håper at koronapass bare vil være en midlertidig løsning.

Men ellers så synest jeg at Norge i bunn og grunn er ett fantastisk land, og at vi nordmenn er veldig heldige. Vi bor også i ett av de landene i verden der ytringsfrihet står sterkt, som jeg ser på som en av de viktigste menneskerettighetene av alle. Og det er ingen selvfølge. Norge er ellers ett foregangsland på så mange områder. Og det er ett land jeg er veldig stolt av! Så gratulerer med frigjøringsdagen!

Burde WHO gå ut med at korona smitter gjennom aerosoler/luft?

Jeg lurer på om WHO gjør feil ved å si at viruset ikke smitter gjennom luft. For hva med all forskningen som er kommet ut som viser at viruset også kan smitte gjennom aerosoler?

Jeg er bare en blogger uten noen som helst faglig tyngde, så folk må jo bare gjøre sin egen reaserch og tenke selv. Men det virker til at folk flest stoler blind på myndighetene og de store organisasjonene, noe de også burde kunne gjøre. Men jeg er redd Who har gitt en falsk trygghet når de har twitret at det er nok å vaske henda og holde 1 meter for å være trygge. For burde ikke WHO med all kunnskapen som nå ligger på bordet si tydelig at “det er en mulighet for..” eller “viruset smitter også gjennom luft”, slik at de i risikogrupper har riktig informasjon til å kunne beskytte seg best mulig? For mange forskere sier hvert fall at de er hundre prosent sikker på at viruset kan spres via luft og lettere i dårlig ventilerte tette rom.

Jeg kan gi noen eksempler fra media;

Slik sprer smitten seg på ett cruiseskip

“Azimi og kollegene kjørte over 21.600 datasimulasjoner med ulike variasjoner, for å se hvordan viruset kunne ha spredd seg gjennom skipet. (..) De fant at viruset om bord på cruiseskipet spredde seg mest som mikroskopiske dråper som var så lette at de kunne sveve i luften i flere minutter eller mer. (..)

Aerosoler kan smitte oss innendørs. Slike små partikler kan overleve i gangene på et cruiseskip, i flere minutter. Alt kommer an på hvor god ventilasjonen er: Om luften blir filtrert gjennom gode filtre, og om luften resirkuleres eller hentes frisk inn fra utsiden, sier Azimi.”

Resturantgjest uten symptomer smittet ni personer

Mener korona smitter mye lettere enn tidligere antatt.

“En stor gruppe forskere krever nå at Verdens helseorganisasjon endrer rådene om hvordan smitten sprer seg. Forskerne mener viruset kan bli hengende i luften i lang tid.”

Rettssaken gikk ikke etter planen – nesten alle ble syke

Alle utenom en ble smittet i  Sarpsborg tingretts største rettsal på 150 kvadratmeter, der de oppmøtte skal ha holdt mer enn to meter avstand seg i mellom.

Scientists to choirs: Group singing can spread the coronavirus, despite what CDC may say.

239 experts with one big claim: The Coronavirus is airborne.

“If airborne transmission is a significant factor in the pandemic, especially in crowded spaces with poor ventilation, the conserquences for containment will be significant. Masks may be needed indoors, even in socially-distant settings.”

Symptomfri kvinne smittet 71 etter heistur

Aerosols are a bigger coronavirus threat than WHO guidelines suggest – here’s what you need to know

Når helsepersonell utgjør en betydelig del av koronasmittede, trengs noe realisme -Bjørg Marit Andersen.

Video viser hvor lenge virus kan henge i lufta etter hoste.

Ellers er det brukt eksempel fra Kina der 8 mennesker ble smittet på en buss, der en av de smittede brukte en annen dør og satt 4,5 meter unna den med viruset. Og korøvelsen i USA blir trukket frem, der mange av korets medlemmer ble smittet tross avstand.

Jeg er kritisk til tweeten til WHO under; Den er gammel, og de har justert seg litt. Men har enda ikke gått tydelig ut å advart mot luftsmitte og at viruset kan smitte på mer enn 1 meters avstand såvidt jeg vet?

Jeg kan ikke si bomastisk at viruset spres via luft, men jeg kan si at jeg selv tror at det er overveiende sannsynlig. Og jeg ville nok ikke selv ha gamblet på kun 1 meter og vaske henda innendørs ved å besøke noen på sykehjemmet dersom jeg hadde vært i utlandet.. Bedre føre var. Jeg vet at noen møtes utendørs med avstand, og flere er kreative. Men jeg tror også mange stoler på 1 meter og håndvask, og dermed sitter nokså tett inne. (For en meter er ikke så mye). Og beklager om dette neste er humbug, men det er visstnok forsket på at 3 minutts tale sender ut samme mengder partikler som ett host.. Det står i ene artikkelen over, uten at jeg har forsket på det. Men det at viruset er så lite iforhold til mange andre virus kan gjøre at det ikke høres utenkelig ut at det faller til bakken tregere. Munnbind tenker jeg kanskje burde være en selvfølge på store offentlige steder og tilstelninger med mye mennesker og i tette rom dersom det blir fastslått at viruset ligger lenge i luften (de stedene det allerede er mye smitte og stor fare for spredning).

Hva er dine tanker om dette?